تبلیغات
اردوی جهادی
اردوی جهادی
همی نیكویی ماند و مردمی جوانمردی و خوبی و خرمی
شما می توانید كمك های نقدی خود را به حساب قرض الحسنه 0325488496000 بانك صادرات واریز كنید.

دبستان ثامن الائمه
این دبستان به همت بچه های میزان در نوروز 80 ساخته شده است
جهادگران در حال كار
جهادگران در حال ساخت مدرسه
مدرسه پس از ساخت
مدرسه پس از ساخت


ارسال در تاریخ دوشنبه 19 بهمن 1388 توسط kakadoo91
قالب وبلاگ